این یک مطلب ترسناک یک مطلب الکی در مورد آمریکا نیست بلکه تمام واقعیت ها در مورد آمریکا و شهر دیترویت یکی از شهرهای ایالت میشیگان است ، همچنین شهر دیترویت هم مرز با کشور کانادا نیز هست . شهر دیترویت یکی از مراکز مهم اقتصادی و علمی بود یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور به نام دانشگاه وین استیت است که در همان شهر وجود دارد . تا اینجا مطلب که ترسناک نبود .

قسمت ترسناک در ادامه مطلب است ...